Badanie ogólne nasienia

170,00 

W zakres badania ogólnego nasienia wchodzi m.in. ocena:

 • liczebności plemników (koncentracja)
 • ruchliwości
 • żywotności
 • morfologii plemników
 • koncentracji komórek okrągłych
 • aglutynacji

Obowiązkowa rezerwacja terminu badania.
Zadzwoń pod nr 606 548 883 i umów się na badanie. Materiał dostarczany przez pacjenta do laboratorium.

Opis

W jakim celu wykonuje się badanie nasienia

Badanie nasienia polega m.in. na mikroskopowej ocenie próbki nasienia pod kątem ilości, ruchliwości i kształtu plemników. 

Analiza nasienia ma kluczowe znaczenie zarówno w praktyce klinicznej, jak i w badaniach epidemiologicznych. Ocena funkcjonalności męskich narządów rozrodczych i obecności jakichkolwiek nieprawidłowości w drogach rodnych, umożliwia odpowiednie leczenie mężczyzny i poprawę jego płodności.

Badanie nasienia umożliwia ponadto monitorowanie reakcji pacjenta na leczenie oraz ocenia skuteczność męskiej antykoncepcji (badanie kontrolne po zabiegu wazektomii).

Wskazania do wykonania badania płodności u mężczyzn

Diagnostykę przyczyn niepłodności pary rozpoczyna się po 12 miesiącach bezskutecznych starań o uzyskanie ciąży. Wykonaj badania spermy, jeśli:

 • występują dodatkowe zaburzenia, które mogą zaburzyć płodność kobiety lub mężczyzny
 • wiek kobiety >30 lat, mężczyzny >35 lat

Ponadto badanie nasienia zaleca się w przypadku:

 • bólu jąder
 • kłopotów z prostatą
 • obniżonego libido
 • zaburzeń erekcji

W zakres badania ogólnego nasienia wchodzi m.in. ocena:

 • liczebności plemników (koncentracja)
 • ruchliwości
 • żywotności
 • morfologii plemników
 • koncentracji komórek okrągłych
 • aglutynacji

Możliwość rozszerzenia badania o posiew nasienia (cena 60zł) lub test Urogenital 6 lub Urogenital 7.

Przygotowanie pacjenta do badania nasienia

Interpretacja wyniku badania nasienia.

Badania jakości nasienia w Warszawie w oparciu o wytyczne WHO

Badanie plemników wykonywane jest zgodnie z aktualnymi wytycznymi i w oparciu o wartości referencyjne opracowane przez WHO w 2021 r.

Zapraszamy do wykonania w naszym laboratorium badania jakości nasienia mieszkańców Warszawy Bemowa, Mokotowa, Pragi Południe i innych dzielnic, jak również wszystkie zainteresowane osoby spoza stolicy. W Laboratorium Helisa przeprowadzamy również badanie nasienia po wazektomii i testy infekcji bakteryjnych oraz wirusowych nasienia, które służą diagnostyce zakażeń męskiego układu rozrodczego.

Sprawdź również możliwość zbadania nasienia po zabiegu wazektomii.

 

———————————————————————–

Semen analysis –  Material delivered by the patient to the laboratory.

Obligatory booking of the examination date. Call 606 548 883 and make an appointment.

 The general semen analysis includes the assessment of:

 • sperm count (concentration)
 • mobility
 • vitality
 • sperm morphology
 • concentration of round cells
 • agglutination.

Semen analysis in Warsaw – diagnostics of men

Semen analysis is a simple and safe way to assess a man’s fertility. It involves collecting a semen sample and analyzing it under a microscope for the number, motility and shape of the sperm. This test can help detect possible fertility or prostate health issues. If you are planning to have children or have any worrying symptoms such as testicular pain, decreased libido or erectile dysfunction, we recommend that you perform a semen analysis.

The interpretation of the results is used for the initial assessment of a man’s fertility and for directing further diagnostics of the causes of its disorders. We invite you to perform a male fertility test at the Helisa Laboratory in Warsaw.

Indications for male fertility testing

Diagnosis of the causes of infertility of a couple begins after 12 months of unsuccessful attempts to get pregnant. Get a sperm test if:

 • there are additional conditions that may impair female or male fertility
 • women’s age >30 years, men’s >35 years.  

The general semen analysis includes the assessment of:

 •  sperm count (concentration)
 •  mobility
 •  vitality
 •  sperm morphology
 •  concentration of round cells
 •  agglutination.

Semen quality tests in Warsaw based on WHO guidelines

Sperm analysis is performed in accordance with current guidelines and based on reference values ​​developed by WHO in 2010. We invite the residents of Warsaw, Bemowo, Mokotów, Praga Południe and other districts, as well as all interested people from outside the capital, to test the quality of semen in our laboratory.

In the Helisa Laboratory, we also conduct semen analysis after vasectomy and tests of bacterial and viral infections of semen, which are used to diagnose infections of the male reproductive system.

You should prepare properly for the semen analysis performed by Helisa in Warsaw.

 PATIENT PREPARATION FOR SEMEN TEST

Also check the possibility of a semen analysis after a vasectomy. 

Interpretation of semen analysis results

Może spodoba się również…