Dermatofity – test RT-PCR

270,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 10 dni roboczych

Materiał badany: fragmenty skóry, opiłki paznokci, włosy wraz z cebulkami włosowymi

Opis

Dermatofity to grzyby pasożytnicze, które wywołują zakażenia skóry, włosów i paznokci u ludzi i zwierząt. Dermatofity należą do trzech rodzajów: Microsporum, Trichophyton i Epidermophyton. Każdy z tych rodzajów obejmuje wiele gatunków, które mogą infekować różne części ciała.

Dermatofity żywią się keratyną, białkiem obecnym w naskórku, włosach i paznokciach. Keratyna jest trudna do strawienia, dlatego dermatofity wydzielają enzymy rozkładające ją na mniejsze cząsteczki.

Objawy zakażenia dermatofitami

Objawy zakażenia dermatofitami mogą obejmować świąd, zaczerwienienie, łuszczenie się skóry, łamliwość włosów lub paznokci i wypryski. Zakażenia dermatofitami nazywane są również grzybicami skóry lub łupieżem.

Leczenie zakażenia dermatofitami

Leczenie polega na stosowaniu leków przeciwgrzybiczych doustnie lub miejscowo. Leki te hamują wzrost i rozmnażanie grzybów oraz pomagają odbudować uszkodzone tkanki. Niektóre zakażenia dermatofitami mogą być trudne do wyleczenia i wymagać długotrwałej terapii.

Jak zapobiegać grzybicy?

Aby zapobiegać zakażeniom dermatofitami, należy utrzymywać higienę osobistą, unikać kontaktu ze zwierzętami chorymi lub podejrzanymi o chorobę, nie dzielić się przedmiotami osobistymi i nosić odpowiednie obuwie w miejscach publicznych.

Na czym polega badanie dermatofitów metodą PCR?

Wykrywanie DNA dermatofitów – polega na pobraniu próbki zeskrobanego materiału z podejrzanego miejsca i poddaniu go analizie genetycznej za pomocą techniki Real Time PCR. Technika ta pozwala na szybkie i czułe wykrycie obecności DNA najczęstszych rodzajów dermatofitów, takich jak Trichophyton, Nannizzia, Microsporum.

Zalety testu PCR

Metoda PCR ma wiele zalet: jest szybka, czuła, specyficzna i nie wymaga hodowli grzybów. Wadą natomiast jest brak możliwości określenia wrażliwości grzybów na leki przeciwgrzybicze.

Więcej informacji o dermatofitach znajdziesz tu.

———————————————————————–

tested material: skin, hair with roots, nails

Dermatophytes are parasitic fungi that cause skin, hair and nail infections in humans and animals. Dermatophytes fall into three genera: Microsporum, Trichophyton, and Epidermophyton. Each of these types includes many species that can infect different parts of the body.

Dermatophytes feed on keratin, a protein found in the epidermis, hair and nails. Keratin is difficult to digest, so dermatophytes secrete enzymes that break it down into smaller particles.

Symptoms of dermatophyte infection may include itching, redness, peeling of the skin, brittle hair or nails, and breakouts. Dermatophyte infections are also called ringworm or dandruff.

Treatment of dermatophyte infection involves the use of oral or topical antifungal drugs. These drugs inhibit the growth and reproduction of fungi and help rebuild damaged tissues. Some dermatophyte infections can be difficult to treat and require long-term treatment.

To prevent dermatophyte infections, maintain personal hygiene, avoid contact with sick or suspected animals, do not share personal items, and wear appropriate footwear in public places.

Detection of dermatophyte DNA  – consists in taking a sample of scraped material from a suspicious place and subjecting it to genetic analysis using the Real Time PCR technique. This technique allows for quick and sensitive detection of the presence of DNA of the most common types of dermatophytes, such as Trichophyton, Nannizzia, Microsporum.

The PCR method has many advantages: it is fast, sensitive, specific and does not require fungal cultivation. The disadvantage, however, is the inability to determine the sensitivity of fungi to antifungal drugs.

More information about dermatophytes can be found here.