Helicobacter pylori RT-PCR

130,00 

materiał: kał
termin wydania wyniku: 5-7 dni roboczych

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Badanie ma na celu wykrycie DNA Helicobacter pylori, będącą najczęstszą przyczyną choroby wrzodowej żołądka.

Występuje często, szczególnie w krajach rozwijających się. Zakażenie H. pylori zmniejsza zdolność wytwarzania śluzu chroniącego błonę śluzową żołądka, więc staje się ona podatna na działanie kwasu żołądkowego, co prowadzi do powstawania wrzodów. H. pylori jest również związana z rozwojem raka żołądka.

Objawy infekcji H. pylori:

 • bóle brzucha,
 • wzdęcia,
 • nudności,
 • wymioty,
 • biegunka,
 • utrata apetytu i masy ciała

W jaki sposób dochodzi do zakażenia H. pylori?

Zakażenie tymi bakteriami następuje drogą pokarmową, najczęściej poprzez spożywanie pokarmu brudnymi rękami (brak higieny) lub spożywanie wody skażonej ludzkimi fekaliami (zwierzęta nie przenoszą tej bakterii). Zakażeniu sprzyja niedożywienie i brak witamin w spożywanych pokarmach. Do infekcji dochodzi najczęściej we wczesnym dzieciństwie. Zakażenie tymi bakteriami jest niezwykle rozpowszechnione i dotyka nieomal wszystkich ludzi w krajach rozwijających się i około 30% populacji w krajach wysokorozwiniętych, co daje szacunkową liczbę ponad 2 miliardów zakażeń. W Polsce najprawdopodobniej ponad 60% osób jest zakażonych H. pylori. Zakażenie H. pylori jest prawdopodobnie najczęstszą infekcją bakteryjną na świecie.

———————————————————————–

The test is designed to detect the DNA of Helicobacter pylori, the pathogen which is the most common cause of gastric ulcer disease.

H. pylori is common, particularly in developing countries. H. pylori infection reduces the ability to produce mucus that protects the gastric mucosa, so it becomes vulnerable to gastric acid, which leads to the formation of ulcers. H. pylori is also the cause of stomach cancer.

Symptoms of H. pylori infection:

 • stomach aches,
 • abdominal bloating,
 • nausea,
 • vomiting,
 • diarrhea,
 • loss of appetite and weight.

How does H. pylori infection occur?

Infection with these bacteria occurs through the alimentary path, most often by eating food with dirty hands (lack of hygiene) or drinking water contaminated with human feces (animals do not transmit this bacterium). Infection is favored by malnutrition and lack of vitamins in the food eaten. Infection of H. pylori  most often occurs in early childhood. Infection with these bacteria is extremely common and it affects almost everyone in developing countries and about 30% of the population in highly developed countries which gives an estimated number of over 2 billion infections. In Poland, more than 60% of people are possibly infected with H. pylori. Helicobacter pylori infection is probably the most common bacterial infection in the world.

Instructions for patients testing stool for parasites by PCR method

Może spodoba się również…