HSV I/ II – opryszczka

200,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 10 dni roboczych

Materiał badany: wymaz z pobrany z miejsca owrzodzenia lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Wirus opryszczki występuje w dwóch typach: HSV-1 i HSV-2. Oba typy są zakaźne i powodują okresowe występowanie małych pęcherzyków, które pękając, tworzą otwarte rany.

HSV-1 powoduje przede wszystkim opryszczkę wokół ust i w jamie ustnej, natomiast HSV-2 wywołuje głównie zmiany w okolicy narządów płciowych.

Kto powinien wykonać badanie na obecność wirusa HSV opryszczki?

 • osoba z owrzodzeniem narządów płciowych
 • kobiety w ciąży (aby wykluczyć możliwość zakażenia dziecka w trakcie porodu)

Jak dochodzi do zakażenia opryszczką HSV?

 • poprzez kontakt ze skórą, na której występują otwarte lub zdrowiejące zmiany, a czasami także ze skórą osób przechodzących zakażenie bezobjawowo,
 • HSV-2 przenoszony jest zwykle w wyniku kontaktu seksualnego,
 • także HSV-1 może być przeniesiony na narządy płciowe w wyniku stosunków oralnych.

Amerykańskie dane wykazują, że w USA około 50-80% dorosłych jest zakażonych HSV-1 i około 20% wirusem typu 2. Ponieważ objawy zakażenia mogą być łagodne, około 90% zakażonych wirusem typu 2 może być nieświadoma tego faktu.

Objawy zakażenia wirusem HSV:

 • Przy pierwszym zakażeniu mogą występować wyraźne i bolesne zmiany w miejscu zakażenia. Powstają one w ciągu 2 tygodni od chwili zakażenia i ustępują po następnych 2-4 tygodniach. Pęcherzyki mogą pojawić się w okolicy pochwy, penisa, wokół odbytu lub na pośladkach i udach.
 • Podczas pierwotnego zakażenia może wystąpić nawrót choroby z objawami grypopodobnymi gorączką oraz powiększeniem węzłów chłonnych.
 • Zmiany skórne nie zawsze występują albo są bardzo łagodne i przechodzą nie zauważone bądź błędnie rozpoznane jako ukąszenia owadów lub wysypka.
 • Osoba raz zakażona pozostaje nosicielem uśpionej formy wirusa. Wirus może reaktywować się w okresach stresu, lub choroby.

Dla kogo zakażenie HSV stanowi zagrożenie?

 • osoby o obniżonej odporności, np. nosiciele wirusa HIV lub chore na AIDS;
 • biorcy przeszczepów;
 • u noworodków, zakażonych w trakcie porodu, może wywołać zapalenie mózgu lub powodować trwałe i nieodwracalne zmiany neurologiczne.

Jeśli podejrzewasz u siebie zakażenie jednym z dwóch typów opryszczki HSV, wykonaj badanie w celu ograniczenia nieświadomego zarażania innych. Wczesna diagnoza i leczenie są kluczowe dla ograniczenia ryzyka zarażenia innych oraz dla skutecznego łagodzenia objawów.

———————————————————————–

Tested material: a swab taken from the ulcer site or other material agreed with the laboratory

The herpes virus occurs in two types: HSV-1 and HSV-2. Both types are contagious and cause periodic small blisters that burst and form open sores.HSV-1 primarily causes cold sores around the mouth and in the mouth while HSV-2 mainly causes pathological changes in the genital area.

Who should get tested for HSV?

 • a person with genital ulceration
 • pregnant women (to exclude the possibility of infection of the child during childbirth).

How does infection occur?

 • through contact with the skin with open or healing lesions, and sometimes also with the skin of asymptomatic infected people,
 • HSV-2 is usually transmitted through sexual contact,
 • HSV-1 can also be transmitted to the genitals through oral intercourse.

American data show that in the USA about 50-80% of adults are infected with HSV-1 and about 20% with type 2 virus. Because the symptoms of infection can be mild, about 90% of people infected with type 2 virus may not be aware of it.

Symptoms of HSV infection:

 • At first infection, there may be clear and painful lesions at the site of infection. They develop within 2 weeks of infection and subside after another 2-4 weeks. The blisters may appear in the vaginal area, on the penis, around the anus, or on the buttocks and thighs.
 • During the initial infection, relapse may occur with flu-like symptoms, fever and lymphadenopathy
 • Skin lesions are not always present or are very mild and go unnoticed or are misdiagnosed as insect bites or rashes.

Once infected, a person remains a carrier of a dormant form of the virus. The virus can reactivate during periods of stress or illness.

Who is HSV at risk for?

 • immunocompromised people, e.g. HIV carriers or AIDS patients
 • transplant recipients
 • in newborns, infected during delivery, it can cause encephalitis or cause permanent and irreversible neurological changes.

Może spodoba się również…