Strona główna » Sklep internetowy – Badanie kału, infekcji odkleszczowych » Pakiet badań “Diagnostyka przewodu pokarmowego” / Gastrointestinal diagnostics

Pakiet badań “Diagnostyka przewodu pokarmowego” / Gastrointestinal diagnostics

Cena: 265zł

Opis

Badania w tym pakiecie wykonywane są w ostrych i przewlekłych bólach w okolicy jamy brzusznej, nudnościach, wymiotach i biegunkach.

 • Morfologia – badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych, białych oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.
 • OB – badanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia oraz pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.
 • Mocz badanie ogólne – badanie to jest cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego
 • Próby wątrobowe – zestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje wątroby i dróg żółciowych.
 • ALP (fosfataza alkaliczna)
 • ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa)
 • AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa)
 • GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza)
 • Bilirubina całkowita
 • Mocznik – podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne bądź odwodnienie organizmu.
 • Amylaza, Lipaza – badanie istotne w diagnostyce chorób trzustki
 • Proteinogram – badania pomocne w diagnostyce zaburzeń układu odpornościowego, chorobach nowotworowych i dysfunkcji wątroby.
 • Białko całkowite – badanie istotne w diagnostyce zaburzeń odżywania i gospodarki elektrolitowej, a także chorób układu pokarmowego i moczowego.
 • Badanie ogólne kału – badanie w kierunku obecności pasożytów m.in. owsiki, glisty czy tasiemiec. Choroba wywołana pasożytami może objawiać się: bólami brzucha, brakiem apetytu, chudnięciem, nudnościami czy anemią.
 • Krew utajona (bez diety) – badanie, które pozwala na wykrycie krwawienia z układu pokarmowego. Badanie profilaktyczne we wczesnym wykrywaniu nowotworów przewodu pokarmowego
 • Badanie w kierunku Giardia lamblia – (metodą ELISA) badanie w kierunku choroby wywołanej zarażeniem pierwotniakiem Gardia lamblia.
 • Helicobacter pylori IgG – ocena ilościowabadanie w kierunku potwierdzenia obecności bakterii Helicobacter pyroli. Bakteria ta przyczynia się do rozwoju wrzodów żołądka i dwunastnicy.
 • CRP – wskaźnik stanu zapalnego w organizmie. Występuje w przebiegu chorób zapalnych i nowotworowych
 • CEA (antygen karcinoembrionalny) – badanie w kierunku nowotworów przewodu pokarmowego m.in. rak jelita grubego, żołądka, trzustki i wątroby.
 • AFP (alfa(α)-fetoproteina) – badanie w kierunku raka wątroby, żołądka i dróg żółciowych
 • CA 19-9 – (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki) badanie w kierunku raka trzustki, dróg żółciowych i jelita grubego

———————————————————————–

Test set „Gastrointestinal diagnostics

The tests in this package are performed in acute and chronic pain in the abdominal area, nausea, vomiting and diarrhea.

 • Morphology – a test that allows You to assess your overall health based on the number and appearance of different types of blood cells: red, white and platelets (responsible for blood clotting). Many diseases cause such clear changes in blood morphology, that it can be the basis for the diagnosis of, among others, anemia caused by viral or bacterial infections, immunodeficiencies, coagulation disorders and many others.
 • ESR (the erythrocyte sedimentation rate known as “the Biernacki’s reaction”) – a test to help assess your overall health and recognize and monitor the course of acute and chronic inflammation.
 • General urine test – this test is a valuable source of information about the condition of the kidneys and possible infection of the urinary or genitourinary system.
 • Liver tests – a set of tests that comprehensively reflect the functions of the liver and bile ducts.
 • ALP (an alkaline phosphatase)
 • ALT (an alanine aminotranspherase)
 • AST ( an aspartate aminotranspherase)
 • Total bilirubin
 • GGT (a gamma-glutamyl transpeptidase)
 • Urea – elevated results indicate renal failure, metabolic disorders or dehydration.
 • Amylase, Lipase – test important in the diagnosis of pancreatic diseases.
 • Protein Electrophoresis – test helpful in diagnosis of disorders of the immune system, cancers diseases and liver disfunctions.
 • Total protein – test important in the diagnosis of the eating disorders and an electrolyte imbalance, as also diseases of the digestive and urinary systems
 • General stool test – test for the presence of parasites such as: pinworms, roundworm or tapeworm. Disease caused by parasites can manifest itself as abdominal pain, lack of appetite, losing weight, nausea or anemia.
 • FOBT (Fecal Occult Blood Test) no diet – a test that allows you to detect bleeding from the digestive system. Prophylactic test in the early detection of gastrointestinal cancers.
 • Testing for Giardia lamblia (by ELISA assay) – testing for disease caused by the protozoan Gardia lamblia.
 • Helicobacter pylori IgG (quantification of IgG antibodies) – test to confirm the presence of Helicobacter pylori. This bacterium contributes to the development of gastric and duodenal ulcers.
 • CRP (the C-reactive protein) – an indicator of inflammation in the body. It occurs in the course of inflammatory and neoplastic diseases.
 • CEA (the carcinoembryonic antigen) – test for gastrointestinal cancers such as: colorectal cancer, stomach cancer, pancreatic cancer, liver cancer.
 • AFP (alpha-fetoprotein) – tumor marker test is a blood test that measures the level of AFP used for detection of liver, stomach and bile ducts cancer.
 • CA 19-9 (cancer antigen 19-9) – tumor marker of bile duct and pancreas cancer, test for detection of pancreatic cancer, colorectal cancer, bile ducts cancer.