Strona główna » Sklep internetowy – Badanie kału, infekcji odkleszczowych » Panel zakrzepowo-zatorowy pełny (diagnostyka poronień)

Panel zakrzepowo-zatorowy pełny (diagnostyka poronień)

500,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 10-14 dni roboczych

Materiał badany: wymaz z jamy ustnej, krew żylna

Jak to dziala

  • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
  • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
  • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
  • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
  • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Badanie wykonywane metodą PCR ma na celu analizę genów MTHFR, F5, F2 oraz PAI-1 pod kątem obecności mutacji odpowiedzialnych za zwiększoną predyspozycję do stanów zakrzepowo-zatorowych.

gen MTHFR – mutacje A1298C, C677T

gen F5- V Leiden

gen F2 (protrombina) – mutacja G2020A

PAI-1 – polimorfizm 4G/5G

Trombofilia to rodzaj zaburzeń procesu krzepnięcia i oznacza stan, zwiększonej skłonności krwi do tworzenia skrzepów lub zmniejszonej zdolności do ich rozpuszczania. Do zewnętrznych czynników ryzyka trombofilii można zaliczyć m.in.

  • długotrwałe unieruchomienie,
  • palenie papierosów,
  • przyjmowanie leków hormonalnych.
  • choroby wrodzone, uwarunkowane genetycznie, które mogą powodować nieprawidłowe (zbyt duże lub zbyt małe) ilości czynników krzepnięcia i innych substancji regulujących ich działanie.

Z wynikiem badania udaj się do lekarza.

———————————————————————–

Tested material: oral swab, venous blood

The PCR test is aimed at analyzing the MTHFR, F5, F2 and PAI-1 genes for the presence of mutations responsible for increased predisposition to thromboembolic conditions.

gene MTHFR – mutations A1298C, C677T
gene F5 – mutations V Leiden
gene F2 (prothrombin) – mutations G2020A
PAI-1 – polymorphism 4G/5G

Thrombophilia is a type of disorder of the clotting process and means a state of increased tendency of blood to form clots or decreased ability to dissolve them.

External risk factors for thrombophilia include:
• long-term immobilization
• smoking,
• taking hormonal drugs,
• congenital, genetic diseases that may cause abnormal (too much or too little) amounts of coagulation factors and other substances that regulate their action.

Go to the doctor with the test result.