Panel zakrzepowo-zatorowy podstawowy

400,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 10-14 dni roboczych

Materiał badany: wymaz z jamy ustnej, krew żylna

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Badanie wykonywane metodą PCR ma na celu analizę genów MTHFR, F5 oraz F2 pod kątem obecności mutacji odpowiedzialnych za zwiększoną predyspozycję do stanów zakrzepowo-zatorowych.

gen MTHFR – mutacje A1298C, C677T

gen F5- V Leiden

gen F2 (protrombina) – mutacja G2020A

Trombofilia to rodzaj zaburzeń procesu krzepnięcia i oznacza stan, zwiększonej skłonności krwi do tworzenia skrzepów lub zmniejszonej zdolności do ich rozpuszczania. Do zewnętrznych czynników ryzyka trombofilii można zaliczyć m.in.

 • długotrwałe unieruchomienie,
 • palenie papierosów,
 • przyjmowanie leków hormonalnych.
 • choroby wrodzone, uwarunkowane genetycznie, które mogą powodować nieprawidłowe (zbyt duże lub zbyt małe) ilości czynników krzepnięcia i innych substancji regulujących ich działanie.

Z wynikiem badania udaj się do lekarza.

———————————————————————–

Tested material: oral swab, venous blood

The PCR test is aimed at analyzing the MTHFR, F5 and F2 genes for the presence of mutations responsible for increased predisposition to thromboembolic conditions.

gene MTHFR – mutations A1298C, C677T

gene F5 – mutations V Leiden

gene F2 (prothrombin) – mutations G2020A

Thrombophilia is a type of disorder of the clotting process and means a state of increased tendency of blood to form clots or decreased ability to dissolve them.

External risk factors for thrombophilia include:

 • long-term immobilization
 • smoking,
 • taking hormonal drugs,
 • congenital, genetic diseases that may cause abnormal (too much or too little) amounts of coagulation factors and other substances that regulate their action.

Go to the doctor with the test result.