Strona główna » Sklep internetowy – Badanie kału, infekcji odkleszczowych » Urogenital 4 – pakiet badań met. RT-PCR

Urogenital 4 – pakiet badań met. RT-PCR

250,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 10 dni roboczych

Materiał badany: wymaz z ujścia cewki moczowej, wymaz z pochwy, mocz, nasienie lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Pakiet obejmuje diagnostykę infekcji intymnych w zakresie 4 patogenów, będących najczęstszą przyczyną tychże infekcji:

 • Chlamydia trachomatis
 • Ureaplasma spp.
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis

Choroby przenoszone drogą płciową, zwane kiedyś chorobami wenerycznymi, to grupa chorób zakaźnych, które przenoszone są poprzez kontakty płciowe. Prawie połowa przypadków dotyka osób pomiędzy 15. a 24. rokiem życia.

Z uwagi na to, że wiele chorób przenoszonych drogą płciową nie daje żadnych objawów, lub objawy są bardzo nieznaczne, chory często nieświadomie zaraża kolejne osoby. Dlatego też w celu szybkiego wykrycia i podjęcia leczenia ważne jest wykonywanie badań przesiewowych. Zaleca się, aby wchodziły one w zakres rutynowych badań wykonywanych u aktywnych seksualnie nastolatków i młodych ludzi, jak również osób dorosłych znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka.

Nieleczone choroby przenoszone drogą płciową mogą mieć istotne i długotrwałe konsekwencje, m.in. prowadzą do bezpłodności u obu płci, natomiast u kobiet mogą powodować stany zapalne w obrębie miednicy, co zwiększa ryzyko bezpłodności i ciąży pozamacicznej.

———————————————————————–

Tested material: swab from the urethral tract, vaginal swab, urine, semen or other material agreed with the laboratory

The panel includes diagnostics of intimate infections in terms of 4 pathogens, which are the most common cause of these infections:

 • Chlamydia trachomatis
 • Ureaplasma spp.
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis.

Sexually transmitted diseases, formerly known as venereal diseases, are a group of infectious diseases that are transmitted through sexual contact. Almost half of the cases affect people between 15 and 24 years of age. Due to the fact that many sexually transmitted diseases do not cause any symptoms, or the symptoms are very slight, the patient often unknowingly infects other people.

Therefore, screening is important for early detection and treatment. It is recommended that they be part of the routine screening of sexually active adolescents and young people, as well as of high-risk adults.

Untreated STDs can have significant and long-term consequences, including lead to infertility in both sexes, while in women they can cause inflammation in the pelvis, which increases the risk of infertility and ectopic pregnancy.

Może spodoba się również…