Strona główna » Sklep internetowy – Badanie kału, infekcji odkleszczowych » Wirus odkleszczowego zapalenia mózgu (TBEV) – test RT-PCR

Wirus odkleszczowego zapalenia mózgu (TBEV) – test RT-PCR

170,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji: 2 – 5 dni roboczych

Materiał badany: krew, kleszcz lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Jak to dziala

  • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
  • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
  • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
  • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
  • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Badanie obejmuje diagnostykę w kierunku obecności, w badanym materiale, wirusa odkleszczowego zapalenia mózgu (TBEV).

Badania kleszczy wykonujemy  techniką Real Time PCR polegającą na wykrywaniu sekwencji DNA charakterystycznych dla określonych patogenów. Technika Real Time PCR jest bardzo czuła i specyficzna, dzięki czemu uzyskujemy bardzo wysoką wiarygodność wyniku.

Objawy zakażenia wirusem TBEV:

  •  w pierwszej fazie infekcji występują objawy grypopodobne (gorączka, bóle mięśni),
  • w drugiej fazie infekcji objawy neurologiczne (sztywność karku, napady padaczkowe, porażenia, zaburzenia równowagi i świadomości).

Przebadanie kleszcza

Kleszcza po usunięciu można przebadać na obecność patogenów wywołujących choroby odkleszczowe, m.in. boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Zawsze warto to robić, z uwagi na liczne, inne zagrożenia, jakie powoduje kleszcz. Wyciąganie go można przeprowadzić również w ośrodkach, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę, aby upewnić się, że w całości odszedł od skóry. Często wymaga to jednak nieco dłuższego czasu oczekiwania, który może być poważny w skutkach dla osoby ukąszonej. W prosty sposób można samodzielnie wyciągnąć kleszcza w domu.

Jak przygotować kleszcza do badania

Umieść kleszcza na lekko zwilżonym płatku kosmetycznym w szczelnie zamkniętym woreczku foliowym (najlepsze są woreczki strunowe). UWAGA: do momentu wysłania przechowuj kleszcza w lodówce! Prosimy o unikanie, w miarę możliwości, w pojemniki na mocz a w szczególności w pojemniki szklane, które mogą zostać uszkodzone w trakcie transportu.

———————————————————————–

Tested material: blood, tick or other material agreed with the laboratory

The test includes diagnostics for the presence of tick-borne encephalitis virus (TBEV) in the tested material.

We perform tick tests using the Real Time PCR technique, based on detection of DNA sequences characteristic of specific pathogens. The Real Time PCR technique is very sensitive and specific, thanks to which we obtain a very high reliability of the result.

Symptoms of TBEV infection:

  • in the first phase of infection, flu-like symptoms occur (fever, muscle pain)
  • in the second phase of infection, neurological symptoms (neck stiffness, epileptic seizures, paralysis, balance and consciousness disturbances).

Instruction for removing a tick from the skin

Tick ​​examination

After removing the tick, it can be tested for the presence of pathogens causing tick-borne diseases, e.g. Lyme disease and tick-borne encephalitis. It is always worth doing it, due to numerous other threats caused by a tick. It can also be removed in medical centers by appointment to make sure it is completely detached from the skin. However, this often requires a slightly longer waiting time, which can be serious for the person who is bitten. You can easily remove a tick yourself at home.

How to prepare a tick for examination:

Place the tick on a slightly moist cotton pad in a tightly closed plastic bag (zip bags are best).

ATTENTION: keep the tick in the fridge until shipment! Please avoid, as far as possible, urine containers, especially glass containers, which may be damaged during transport.