pakiet małego dziecka (1)

Zdrowie dziecka jest powodem troski każdego rodzica, który chciałby, aby jego dziecko rozwijało się zdrowo i prawidłowo. Badania w Pakiecie Małego Dziecka pozwalają ocenić ogólny stan zdrowia dziecka. Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób np. alergii, cukrzycy czy anemii.

Pakiet obejmuje badania:

  • Morfologia – badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych, białych oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii, infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.
  • CRP – badanie pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, szczególnie o podłożu bakteryjnym. Podwyższony wynik jest przesłanką do włączenia antybiotyku.
  • Mocz badanie ogólne – badanie to jest cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego.
  • Glukoza – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii.
  • Żelazo (Fe) – niski poziom żelaza może świadczyć o przewlekłej utracie krwi, niewystarczającej podaży żelaza lub jego złym przyswajaniu. Konsekwencją niedoboru żelaza może być anemia.
  • Elektrolity (Na i K) – rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu.
  • Bilirubina całkowita – badanie odzwierciedlające funkcje wątroby. Stanowi podstawę rozpoznania żółtaczki.
  • IgE całkowite (immunoglobulina E) – badanie to wykorzystywane jest przede wszystkim w diagnostyce coraz częściej spotykanych u dzieci alergii, ale także przy podejrzeniu zakażeń pasożytami. Podwyższony poziom IgE może sugerować konieczność dalszego badania dziecka w kierunku alergii.
  • ASO – ocena ilościowa pomaga w ocenie czy dziecko przebyło ostatnio zakażenie paciorkowcami grupy A, które powodują częste w wieku dziecięcym anginy.
  • Badanie w kierunku pasożytów – jest jedną z podstawowych analiz wykonywanych w schorzeniach przewodu pokarmowego i wykonuje się je przed rozpoczęciem leczenia. Pozwala ono wykryć w kale larwy, jaja lub dorosłe osobniki robaków, a także cysty pierwotniaków. Badanie to wykonuje się w przypadku podejrzenia zakażenia owsikiem, glistą ludzką, niektórymi gatunkami tasiemca lub lamblią.

Materiał badany: krew, mocz, kał

Obowiązują zapisy na pobranie krwi, zadzwoń i umów się, tel: 606 548 883

Podobne wpisy