Aspergillus RT-PCR + lekooporność

450,00 

materiał: plwocina, lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Czas wykonania badania: 2-5 dni roboczych

Opis

Test polega na identyfikacji i różnicowaniu DNA szczepów Aspergillus lekoopornych (TR34/L98H, TR46/Y121F/T289A)

Może Cię zainteresować również badanie Aspergillus RT-PCR (różnicowanie A. fumigatus, A. flavus, A.spp.)

Etapy badania molekularnego:

  • izolacja materiału genetycznego (DNA) z badanego materiału
  • powielenie sekwencji DNA charakterystycznych dla poszukiwanego szczepu patogenu (reakcja RT-PCR)
  • analiza wyniku

Co to jest aspergiloza?

Aspergiloza to choroba wywoływana przez Aspergillus, pospolitą pleśń (rodzaj grzyba), która żyje w pomieszczeniach i na zewnątrz. Większość ludzi codziennie wdycha zarodniki Aspergillus bez zachorowania. Jednak osoby z osłabionym układem odpornościowym lub chorobami płuc są bardziej narażone na problemy zdrowotne z powodu Aspergillus. Istnieją różne rodzaje aspergilozy. Niektóre typy są łagodne, ale niektóre z nich są bardzo poważne.