Aspergillus spp. IgM + IgG

105,00 

Metoda: ICT

Termin realizacji : do 5 dni roboczych

Materiał badany: surowica

Opis

Test jakościowy, informujący o obecności lub braku swoistych dla rodzaju Aspergillus przeciwciał we krwi. Wynik pozytywny oznacza aktywną infekcję lub alergię na zarodniki Aspergillus. Alergia na pleśń może powodować różne objawy, takie jak katar, kaszel, swędzenie oczu lub astma.

Aspergiloza to choroba wywołana przez pleśń Aspergillus, który występuje powszechnie, zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Większość ludzi wdycha zarodniki Aspergillus każdego dnia bez żadnych skutków ubocznych. Jednak osoby z osłabionym układem odpornościowym lub chorobami płuc są bardziej narażone na rozwój problemów zdrowotnych związanych z zarodnikami Aspergillus. Istnieją różne rodzaje aspergilozy. Niektóre z nich są łagodne, inne są powodem poważnych problemów zdrowotnych.

Objawy aspergilozy

Objawy alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej (ABPA) są podobne do objawów astmy, w tym:

 • Świszczący oddech
 • Duszność
 • Kaszel
 • Gorączka (w rzadkich przypadkach)

Objawy alergicznego zapalenia zatok Aspergillus:

 • Duszności
 • Katar
 • Ból głowy
 • Zmniejszona zdolność do węchu

Objawy aspergilloma:

 • Kaszel
 • Odkrztuszanie krwi
 • Duszność

Objawy przewlekłej aspergilozy płucnej:

 • Odchudzanie
 • Kaszel
 • Odkrztuszanie krwi
 • Zmęczenie
 • Duszność

Rodzaje Aspergillus

Istnieje około 180 gatunków Aspergillus, ale wiadomo, że mniej niż 40 z nich powoduje infekcje u ludzi. Aspergillus fumigatus jest najczęstszą przyczyną ludzkich zakażeń Aspergillus. Inne popularne gatunki to A. flavus, A. terreus i Aniger.

———————————————————————–

Tested material: serum

A qualitative test that informs about the presence or absence of specific antibodies for the genus Aspergillus in the blood. A positive result means an active infection or an allergy to Aspergillus spores. Mold allergy can cause various symptoms, such as runny nose, cough, itchy eyes or asthma.

Aspergillosis is a disease caused by the mold Aspergillus, which is commonly found both indoors and outdoors. Most people inhale Aspergillus spores every day without any side effects. However, people with weakened immune systems or lung diseases are more likely to develop health problems related to Aspergillus spores. There are different types of aspergillosis. Some of them are mild, others are the cause of serious health problems.

Symptoms of aspergillosis

Symptoms of allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) are similar to asthma symptoms, including:

 • Wheezing
 • Shortness of breath
 • Cough
 • Fever (in rare cases)

Symptoms of allergic sinusitis Aspergillus:

 • Shortness of breath
 • Runny nose
 • Headache
 • Reduced ability to smell

Symptoms of aspergilloma:

 • Cough
 • Coughing up blood
 • Shortness of breath

Symptoms of chronic pulmonary aspergillosis:

 • Weight loss
 • Cough
 • Coughing up blood
 • Fatigue
 • Shortness of breath

Types of Aspergillus

There are about 180 species of Aspergillus, but it is known that less than 40 of them cause infections in humans. Aspergillus fumigatus is the most common cause of human infections Aspergillus. Other popular species are A. flavus, A. terreus and A. niger.