Pakiet badań “Kobieta 40+”

530,00 

Umów się na pobranie krwi tel. 606 548 883 lub umów się w aplikacji HomeLab24

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Badania wykonywane w pakiecie pozwalają na ocenę ogólnego stanu zdrowia i funkcjonowania różnych narządów organizmu. Są wskaźnikiem zaburzeń hormonalnych czy chorób nowotworowych. Nieprawidłowe wyniki mogą świadczyć o chorobach, takich jak na przykład: cukrzyca, anemia, miażdżyca, zaburzeniach układu krążenia, infekcji, nowotworze jajnika i piersi.

W skład pakietu badań dla kobiet wchodzą:

 • Morfologia – badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych, białych oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii, infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.
 • OB – badanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia. Pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.
 • Mocz badanie ogólne – badanie to jest cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego
 • Glukoza – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii.
 • Lipidogram – w skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy.
 • Próby wątrobowe (AspAt, AlAt, fosfataza zasadowa, GGTP)- zestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje wątroby i dróg żółciowych.
 • Kwas moczowy – jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, na przykład w diagnostyce dny moczanowej oraz kontroli jej leczenia. Dodatkowo ma zastosowanie również w diagnostyce chorób nerek oraz w kontroli chemioterapii.
 • Kreatynina – badanie to jest wskazane do diagnostyki funkcji nerek, leczenia cho,rób nerek i monitorowania efektywności dializy. Podwyższone wartości tego parametru oznaczają
 • Elektrolity (Na i K)(sód, potas) – rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu.
 • Ferrytyna – pozwala ocenić poziom żelaza w organizmie. Podwyższony wynik wskazuje na stan zapalny w organizmie.
 • Fosfor – pomaga w ocenie stanu gospodarki mineralnej związanej ze stanem kości. Wstępne badanie w kierunku osteoporozy.
 • Magnez (Mg) – badanie wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń nerwowo-mięśniowych, zaburzeń rytmu serca oraz kontroli żywienia pozajelitowego.
 • CRP – badanie pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, szczególnie o podłożu bakteryjnym. Podwyższony wynik jej przesłanką do włączenia antybiotyku.
 • TSH – Obniżone stężenia świadczyć mogą o nadczynności tego narządu, a podwyższone o jego niedoczynności. Regularne oznaczenia tego parametru stosuje się podczas monitorowania leczenia hormonami tarczycy.
 • FT3
 • FSH – badanie przydatne w diagnostyce nieregularnych cykli miesiączkowych.
 • Prolaktyna (PRL) – diagnostyka zaburzeń miesiączkowania oraz problemów z płodnością
 • Osteokalcyna – badanie istotne w diagnostyce osteoporozy
 • CA 125 – marker nowotworowy związany m.in. z rakiem jajnika
 • CA 15-3 – marker nowotworowy związany m.in. z rakiem piersi
 • bilirubina
 • wapń całkowity