Strona główna » Sklep internetowy – Badanie kału, infekcji odkleszczowych » Rzęsistek pochwowy + Rzeżączka – test PCR

Rzęsistek pochwowy + Rzeżączka – test PCR

249,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 10 dni roboczych

Materiał badany: wymaz z ujścia cewki moczowej, wymaz z pochwy lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Jak to dziala

  • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
  • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
  • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
  • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
  • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Rzeżączka, choroba wywołana przez Neisseria gonnorhoeae, jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób wenerycznych na świecie.

U kobiet objawy, jeśli występują, są mało specyficzne. Należą do nich: bolesne oddawanie moczu, bóle w podbrzuszu, patologiczna wydzielina z pochwy, krwawienie między-miesiączkowe lub krwawienie z odbytu.

U mężczyzn najbardziej charakterystycznym objawem, pojawiającym się po 2-5 dniach od zakażenia, jest ropna wydzielina z cewki moczowej z towarzyszącym skąpomoczem. Inne objawy, które mogą towarzyszyć zakażeniu, to obrzęk i bóle jąder, oraz krwawienie z odbytu. Zakażenie rzeżączką zwiększa ryzyko zachorowania na HIV aż 10 krotnie.

Rzęsistkowica.  Mężczyźni są zwykle bezobjawowymi nosicielami. Niekiedy pacjenci odczuwają dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego tj. zapalenie cewki moczowej.

U kobiet może wystąpić zapalenie pochwy, któremu towarzyszą wodniste, cuchnące, zielonożółte upławy, swędzenie, pieczenie i bolesne oddawanie moczu.

W przypadku infekcji Trichomonas vaginalis wysoce istotne jest odpowiednia diagnostyka i leczenie mężczyzny, który ze względu na brak objawów towarzyszących zakażeniu często jest nieświadomym nosicielem rzęsistka.

Porównanie metody PCR z metodą badania mikroskopowego:

Czułość metod badania mikroskopowego wydzieliny w przypadku mężczyzn pozwala na ustalenie rozpoznania tylko u około 30% chorych, a posiew wydzieliny z cewki moczowej lub z pierwszej porcji moczu umożliwia postawienie diagnozy w 60-80% przypadków, przy czym jednoczesne wykonanie obu badań zwiększa czułość diagnostyczną.

Testy genetyczne oparte na metodzie PCR są niezwykle czułe, zarówno na początku, jak i na końcu infekcji, gdy ilość patogenu w badanej próbce jest stosunkowo niska.

———————————————————————–

Tested material: swab from the urethral orifice, vaginal swab, semen or other material agreed with the laboratory

Gonorrhea, a disease caused by Neisseria gonnorhoeae, is one of the most common venereal diseases in the world.

In women, symptoms, if present, are not very specific. These include: painful urination, pain in the lower abdomen, pathological vaginal discharge, intermenstrual bleeding or rectal bleeding.

In men, the most characteristic symptom, appearing 2-5 days after infection, is purulent discharge from the urethra with accompanying oliguria. Other symptoms that may accompany infection include swelling and pain in the testicles, and rectal bleeding. Gonorrhea infection increases the risk of HIV infection up to 10 times.

Trichomoniasis. Men are usually asymptomatic carriers. Sometimes patients experience complaints from the genitourinary system, i.e. urethritis.

Women may develop vaginitis with watery, foul-smelling, greenish-yellow discharge, itching, burning, and painful urination.

In the case of Trichomonas vaginalis infection, it is highly important to properly diagnose and treat a man who, due to the lack of symptoms accompanying the infection, is often an unknowing carrier of Trichomonas.

Comparison of the PCR method with the method of microscopic examination:

The sensitivity of the methods of microscopic examination of secretions in the case of men allows to establish the diagnosis in only about 30% of patients, and the culture of secretions from the urethra or from the first portion of urine makes it possible to make a diagnosis in 60-80% of cases, and the simultaneous performance of both tests increases the diagnostic sensitivity.

Genetic tests based on the PCR method are extremely sensitive, both at the beginning and at the end of infection, when the amount of pathogen in the test sample is relatively low.