Wirus RSV RT-PCR

150,00 

materiał do badania: wymaz z nosogardzieli
termin wydania wyniku :do 24h
metoda: RT-PCR

Jak to dziala

  • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
  • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
  • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
  • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
  • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Badanie metodą RT-PCR, umożliwiające identyfikacje zakażenia wywołanego wirusem RSV.

Wirus RSV (respiratory syncytial virus) jest główną przyczyną chorób układu oddechowego u małych dzieci, a także najczęstszą przyczyną pobytu w szpitalu z ostrym zapaleniem dolnych dróg oddechowych, a obecność przeciwciał na skutek kontaktu z wirusem stwierdza się u ponad 95% dzieci do 2 roku życia.

Infekcja powodowane przez wirusa RSV jest chorobą sezonową, w Polsce wzmożona liczba zachorowań występuje w okresie od listopada do marca.
W wielu przypadkach zakażenia wirusem RSV przebiegają łagodnie, z objawami charakterystycznymi dla zwykłego przeziębienia, ale w ciężkich przypadkach prowadzą do hospitalizacji, a nawet śmierci.
Do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu choroby należą niemowlęta do 6. miesiąca życia (w szczególności noworodki z niską masą urodzeniową), a także dzieci z niedoborami odporności.

Zwykle wirus RSV atakuje dolne drogi oddechowe, powodując zapalenie oskrzelików i płuc, rzadziej tchawicy i oskrzeli.

Objawy infekcji RSV

Głównym objawem infekcji spowodowanej wirusem RSV jest kaszel natomiast do objawów ciężkiego przebiegu choroby należą:- przewlekły kaszel i świszczący oddech
– trudności w oddychaniu oraz przyspieszony oddech
– sinienie w okolicy ust i paznokci
– gorączka powyżej 38℃.

Diagnostyka zakażeń wirusem RSV opiera się na wykrywaniu RNA wirusa metodą molekularną PCR w komórkach nabłonkowych górnych dróg oddechowych.
Materiałem do badania jest wymaz z nosogardzieli albo wydzielina z tchawicy.

———————————————————————–

RT-PCR test to identify RSV infection.

RSV (respiratory syncytial virus) is the main cause of respiratory diseases in young children, as well as the most common cause of hospitalization with acute lower respiratory tract infection, and the presence of antibodies as a result of contact with the virus is found in over 95% of children under 2 years of age. Infection caused by the RSV virus is a seasonal disease, in Poland an increased number of cases occurs in the period from November to March.

In many cases, RSV infections are mild, with symptoms characteristic of the common cold, but in severe cases, they lead to hospitalization and even death.

The risk group for a severe course of the disease includes infants up to 6 months of age (especially newborns with low birth weight), as well as children with immunodeficiency.

Typically, RSV attacks the lower respiratory tract, causing bronchiolitis and pneumonia, less frequently tracheitis and bronchitis.

Symptoms of infection

The main symptom of RSV infection is a cough, while the symptoms of a severe course of the disease include:

  • chronic cough and wheezing
  • difficulty breathing and rapid breathing
  • blueness around the lips and nails
  • fever over 38℃.

Diagnosis of RSV infection is based on the detection of viral RNA by molecular PCR in epithelial cells of the upper respiratory tract. The tested material is a swab from the nasopharynx or secretion from the trachea.