Microbiology Spiral Notebook by Sheeta

Badanie kału na obecność pasożytów, będących przyczyną amebozy.

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 2 – 10 dni roboczych

Materiał badany: kał lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Zakres testu:

Entamoeba histolytica

Entamoeba dispar

Etapy badania molekularnego kału:

  • izolacja materiału genetycznego (DNA) z kału
  • powielenie sekwencji DNA charakterystycznych dla poszukiwanego gatunku pasożyta (reakcja RT-PCR)
  • analiza wyniku

Pełzaki z rodzaju Entamoeba należą do typu Amoebozoa , które są pasożytami wewnętrznymi lub komensalami zwierząt oraz ludzi.

Jednym z pasożytniczych pełzaków jest pełzak czerwonki Entamoeba histolytica , wywołujący pełzakowicę, która objawia się biegunką, nudnościami, podwyższoną temperaturą, a także powiększeniem wątroby. Pasożyt ten bytuje w nabłonku jelita grubego, a także może występować w wątrobie, płucach oraz śledzionie. Zarażenie następuje przez spożycie cyst z pokarmem lub w skutek braku higieny.

Entamoeba dispar jest natomiast niepatogennym komensalem przewodu pokarmowego człowieka, który morfologicznie i mikroskopowo jest identyczny z Entamoeba histolytica. Dlatego też do potwierdzenia zakażenia pełzakiem czerwonki konieczne jest wykonanie testów genetycznych, które umożliwiają rozróżnienie typu infekcji.

Podobne wpisy