Badanie nasienia po wazektomii

150,00 

Kontrolne badanie nasienia po zabiegu wazektomii wykonuje się zwykle po upływie 12 tygodni od zabiegu.

Badanie wykonywane na miejscu po wcześniejszym umówieniu terminu badania.
Wynik badania dostępny tego samego dnia.

Opis

Kontrolne badanie nasienia po zabiegu wazektomii wykonuje się zwykle po 12 tygodniach oraz przynajmniej 20 ejakulacjach.

Po zabiegu wazektomii w nasieniowodach nadal znajdują się plemniki zdolne do zapłodnienia. Z czasem, oraz po kolejnych ejakulacjach ich liczba spada (plemniki zostają naturalnie wypłukane). Po 12 tygodniu w nasieniu nie powinno znajdować się już plemników. Wykonanie badania kontrolnego przed upływem 12 tygodnia wiąże się z ryzykiem otrzymania wyniku wykazującego obecność śladowej liczby plemników.

Na wyniku badania podawana jest koncentracja plemników w jednostkach [mln/ml].

Badanie wykonywane na miejscu po wcześniejszym umówieniu terminu badania.
Wynik badania dostępny tego samego dnia.

Zapisy tel. pod nr 606 548 883

 
 

———————————————————————–

Semen analysis after vasectomy

Examination performed on site after prior appointment of the examination. The test result is available on the same day.

Control semen analysis after vasectomy is usually performed 12 weeks after the procedure and at least 20 ejaculations.

After a vasectomy, there are still sperm cells in the vas deferens that are capable of fertilization. Over time, and after subsequent ejaculations, their number decreases (sperm are naturally flushed out). After 12 weeks, there should be no more sperm cells in the semen. Performing a control test before 12 weeks carries the risk of receiving a result showing the presence of trace number of sperm cells.

The test result shows the sperm concentration in units [million/ml].

 

To make an appointment call 606 548 883

PATIENT PREPARATION FOR SEMEN TEST