Badanie nasienia po wazektomii

150,00 

Kontrolne badanie nasienia po zabiegu wazektomii wykonuje się zwykle po upływie 12 tygodni od zabiegu.

Badanie wykonywane na miejscu po wcześniejszym umówieniu terminu badania.
Wynik badania dostępny tego samego dnia.

Zarezerwuj termin badania online

Opis

Kontrolne badanie nasienia po zabiegu wazektomii wykonuje się zwykle po 12 tygodniach oraz przynajmniej 20 ejakulacjach. Jego celem jest weryfikacja efektów terapii i potwierdzenie skuteczności zastosowanej procedury. Badanie nasienia po wazektomii w naszym laboratorium w Warszawie pozwala na otrzymanie szczegółowych informacji dotyczących stanu płodności po zabiegu. W naszym laboratorium wykorzystujemy nowoczesne technologie i metody diagnostyczne umożliwiające precyzyjną ocenę próbki i dostarczenie pacjentowi wiarygodnych wyników.

Kiedy należy wykonać badanie?

Po zabiegu wazektomii w nasieniowodach nadal znajdują się plemniki zdolne do zapłodnienia. Z czasem, oraz po kolejnych ejakulacjach ich liczba spada (plemniki zostają naturalnie wypłukane). Po 12 tygodniu w nasieniu nie powinno znajdować się już plemników. Wykonanie badania kontrolnego przed upływem 12 tygodnia wiąże się z ryzykiem otrzymania wyniku wykazującego obecność śladowej liczby plemników.

Na wyniku badania podawana jest koncentracja plemników w jednostkach [mln/ml].

Badanie wykonywane na miejscu po wcześniejszym umówieniu terminu badania.
Wynik badania dostępny tego samego dnia.

Zapisy tel. pod nr 606 548 883

Badanie nasienia po wazektomii – szczegóły procedury

Metoda badania nasienia po wazektomii w naszym laboratorium w Warszawie jest zgodna z bieżącą wiedzą medyczną i rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2010 roku. Za pomocą mikroskopu świetlnego oceniamy preparat pod kątem zawartości plemników. Weryfikacji podlegają poszczególne parametry, takie jak ich koncentracja, liczba oraz ruchliwość w 1 ml nasienia.
Próbkę ejakulatu należy uzyskać metodą masturbacji i dostarczyć do laboratorium w dedykowanym pojemniczku w czasie nieprzekraczającym jednej godziny. Temperatura transportu powinna wynosić 20-37°C. Jest to niezbędne dla otrzymania wiarygodnych wyników dotyczących ruchliwości i żywotności plemników.

———————————————————————–

Semen analysis after vasectomy

Examination performed on site after prior appointment of the examination. The test result is available on the same day.

Control semen analysis after vasectomy is usually performed 12 weeks after the procedure and at least 20 ejaculations.

After a vasectomy, there are still sperm cells in the vas deferens that are capable of fertilization. Over time, and after subsequent ejaculations, their number decreases (sperm are naturally flushed out). After 12 weeks, there should be no more sperm cells in the semen. Performing a control test before 12 weeks carries the risk of receiving a result showing the presence of trace number of sperm cells.

The test result shows the sperm concentration in units [million/ml].

To make an appointment call 606 548 883

PATIENT PREPARATION FOR SEMEN TEST