Giardia lamblia – antygen

60,00 

Metoda: test immunochromatograficzny

Termin realizacji : do 2 dni roboczych

Materiał badany: kał

Opis

Badanie obecności antygenu lamblii w kale.

Lamblioza jest wywoływana przez pierwotniaka Giardia lamblia, który żyje w jelicie cienkim człowieka. Pasożyt ten jest przenoszony drogą fekalno-oralną, często poprzez spożycie skażonej wody i żywności lub przenoszenie z osoby na osobę.

Objawy lambliozy

Aby zdiagnozować lambliozę, należy wykonać badania kału lub treści jelitowej. Lamblioza objawia się różnymi dolegliwościami, takimi jak:

 • nudności i  wymioty,
 • bóle w górnej części brzucha,
 • wzdęcia,
 • biegunka z dużą ilością śluzu i tłuszczu, bez krwi,
 • biegunka może się przeplatać z zaparciami,
 • może też powodować bóle głowy,
 • gorączkę,
 • utratę wagi,
 • osłabienie organizmu,
 • spadek białek i albumin we krwi.

Leczenie lambliozy

Leczenie lambliozy jest skomplikowane, ponieważ pasożyt Giardia lamblia szybko się rozmnaża i łatwo się nim zarazić. Dlatego ważne jest, aby sprawdzać obecność lamblii u wszystkich członków rodziny zakażonej osoby oraz u osób pracujących w branży spożywczej.

Osobami najbardziej narażonymi na infekcję lamblią są:

 • dzieci
 • pracownicy opieki nad dziećmi,
 • podróżni na obszarach endemicznych,
 • osoby spożywające zanieczyszczoną, nieprzegotowaną wodę,
 • osoby z niedoborem odporności, mukowiscydozą

Około 50 do 75% zakażonych lamblią dzieci jest bezobjawowych. Pozostałe dzieci wykazują ostrą lub przewlekłą biegunkę.

Aby zapewnić właściwą temperaturę transportu materiału do laboratorium, po zamówieniu badania otrzymasz zestaw pobraniowy, w którego skład wchodzi m.in. pojemnik na materiał do badań, torebka izotermiczna oraz wkład chłodzący. 

———————————————————————–

Examination of the presence of giardia antigen in the stool.

Giardiasis is caused by the protozoan Giardia lamblia. This parasite is transmitted by the fecal-oral route, often through ingestion of contaminated water and food or person-to-person transmission.

Symptoms of giardiasis

To diagnose giardiasis, stool or intestinal content tests should be performed. Giardiasis manifests itself with various ailments, such as:

 • nausea and vomiting,
 • pain in the upper abdomen,
 • flatulence,
 • diarrhea with a lot of mucus and fat, without blood,
 • diarrhea may alternate with constipation,
 • may also cause headaches,
 • fever,
 • weight loss,
 • body weakness,
 • decrease in proteins and albumins in the blood.

Treatment of giardiasis

Treating giardiasis is complicated because the Giardia lamblia parasite multiplies quickly and is easily infected. Therefore, it is important to check for the presence of giardia in all family members of an infected person and in people working in the food industry.

People most at risk of giardia infection are:

 • kids,
 • childcare workers,
 • travelers in endemic areas,
 • people who consume polluted, unboiled water,
 • people with immunodeficiency, cystic fibrosis

About 50 to 75% of giardia-infected children are asymptomatic. The remaining children show acute or chronic diarrhea.