Pasożyty pakiet 7

950,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 7 dni roboczych

Materiał badany: kał + mocz

Po otrzymaniu wyniku, istnieje możliwość rozszerzenia badań, bez ponownego wysyłania materiału.

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Zakres testu:

 • Echinococcus granulossus (tasiemiec bąblowiec)
 • Ascaris lumbricoides hominis (glista ludzka)
 • Trichuris trichiura (włosogłówka)
 • Dientamoeba fragilis
 • Blastocystis hominis
 • Enterobius vermicularis (owsik)
 • Ancylostoma duodenale (tęgoryjec dwunastnicy)
 • Entamoeba histolytica (czerwonka)
 • Entamoeba dispar
 • Taenia solium (tasiemiec uzbrojony)
 • Cryptosporidium parvum
 • Giardia lamblia (lamblie)
 • Shistosoma haematobium (przywra krwi)
 • Fasciola hepatica (motylica wątrobowa)
 • Opistorchis viverrini

Pasożyty to organizmy żyjące w lub na innym organizmie, zwanym gospodarzem. Pasożyty mogą być mikroskopijne lub wystarczająco duże, aby zobaczyć je gołym okiem Przeżywają, kosztem organizmu gospodarza, powodując szereg nieprzyjemnych dolegliwości, przez co infekcja dla osoby chorej jest bardzo uciążliwa.

Leczenie zależy od konkretnego rodzaju pasożyta, warto więc postawić na wiarygodne testy. Objawy zakażeń pasożytem są często mało specyficzne, dlatego wykrycie źródła problemu może być trudne i wymaga specjalistycznych badań.

Do najczęstszych objawów infekcji pasożytniczych możemy zaliczyć:

 • objawy żołądkowo-jelitowe, w tym biegunka
 • objawy skórne, tj. świąd, wysypka
 • osłabienie
 • kaszel
 • brak apetytu
 • problemy ze snem
 • bóle głowy

Choroby pasożytnicze szczególnie często dotykają osoby podróżujące do egzotycznych krajów, gdzie wysoka temperatura i wilgotność sprzyjają ich rozwojowi.

Do zarażenia chorobą pasożytniczą może dojść na wiele różnych sposobów:

 • spożycie zakażonej żywności ( surowe mięso, ryby, dziczyzna)
 • wypicie wody lub kąpiel w zakażonej wodzie,
 • wdychanie zanieczyszczonego powietrza,
 • kontakt ze skażoną glebą

Etapy badania molekularnego kału:

 • izolacja materiału genetycznego (DNA) z kału
 • powielenie sekwencji DNA charakterystycznych dla poszukiwanego gatunku pasożyta (reakcja RT-PCR)
 • analiza wyniku

Dzięki zastosowaniu techniki molekularnej Real-Time PCR skuteczność testu jest bliska 100%. Analiza odbywa się z 1 próbki kału.

Zalety diagnostyki chorób pasożytniczych metodą Real-Time PCR:

 • wysoka czułość (4 kopie DNA w badanej próbce)
 • wysoka specyficzność (pewność przynależności gatunkowej stwierdzonego pasożyta)
 • wykonanie testu z 1 próbki kału, brak konieczności powtarzania badania
 • możliwość wykrycia do 15 różnych pasożytów w 1 badaniu (pakiet 7)
 • szybki wynik ( do 5 dni roboczych)

Wskazania do wykonania testu metodą Real-Time PCR

Obecność objawów klinicznych wskazujących na chorobę pasożytniczą mimo negatywnych wyników badania kału (metodami obserwacji mikroskopowej lub met. immunologicznymi)

Instrukcja – jak przygotować materiał do badania

Aby zapewnić właściwą temperaturę transportu materiału do laboratorium, po zamówieniu badania otrzymasz zestaw pobraniowy, w którego skład wchodzi m.in. pojemnik na materiał do badań, torebka izotermiczna oraz wkład chłodzący. 

———————————————————————–

Tested material: stool and urine or other material agreed with the laboratory

Test range:

 • Echinococcus granulossus (tasiemiec bąblowiec)
 • Ascaris lumbricoides hominis (glista ludzka)
 • Trichuris trichiura (włosogłówka)
 • Dientamoeba fragilis
 • Blastocystis hominis
 • Enterobius vermicularis (owsik)
 • Ancylostoma duodenale (tęgoryjec dwunastnicy)
 • Entamoeba histolytica (czerwonka)
 • Entamoeba dispar
 • Taenia solium (tasiemiec uzbrojony)
 • Cryptosporidium parvum
 • Giardia lamblia (lamblie)
 • Shistosoma haematobium (przywra krwi)
 • Fasciola hepatica (motylica wątrobowa)
 • Opistorchis viverrini

Parasites are organisms that live in or on another organism, called a host. Parasites can be microscopic or large enough to be seen with the naked eye. They survive at the expense of the host’s body, causing a number of unpleasant ailments, making the infection very burdensome for the sick person.
Treatment depends on the specific type of parasite, so it is worth relying on reliable tests.

The symptoms of parasite infections are often not very specific, so detecting the source of the problem can be difficult and requires specialized tests.

The most common symptoms of parasitic infections include:

 • gastrointestinal symptoms including diarrhoea
 • skin symptoms, i.e. itching, rash
 • weakness
 • cough
 • lack of appetite
 • problems with sleeping
 • headaches

Parasitic diseases are particularly common among people traveling to exotic countries, where high temperature and humidity are conducive to their development.

Infection with a parasitic disease can occur in many different ways:

 • ingestion of contaminated food (raw meat, fish, venison)
 • drinking or bathing in contaminated water
 • breathing in polluted air,
 • contact with contaminated soil

Stages of the molecular study of stool:

 • isolation of genetic material (DNA) from stool
 • duplication of DNA sequences characteristic of the parasite species which are looking for (RT-PCR reaction)
 • result analysis

Thanks to the use of the Real-Time PCR molecular technique, the effectiveness of the test is close to 100%. The analysis is carried out from 1 stool sample.

Advantages of diagnosis of parasitic diseases by Real-Time PCR method:

 • high sensitivity (4 copies of DNA in the tested sample)
 • high specificity (certainty of the species affiliation of the identified parasite)
 • performing a test from 1 stool sample, no need to repeat the test
 • the ability to detect up to 15 different parasites in one test (Package 7)
 • quick result (up to 5 working days)

Indications for the Real-Time PCR test:Presence of clinical signs suggestive of a parasitic disease despite negative stool results (by microscopic observation or immunological methods).

Instructions for patients testing stool for parasites by PCR method

Może spodoba się również…