Mycoplasma pneumoniae – test RT-PCR

150,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji: 5 – 10 dni roboczych

Materiał badany: wymaz z nosogardzieli, wymaz z gardła lub inny materiał uzgodniony z laboratorium.

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Mycoplasma pneumoniae, obok bakterii z gatunku Chlamydia pneumoniae, jest najczęstszą przyczyną atypowego zapalenia płuc u dzieci.

Zakażenie Mycoplasma pneumoniae ma miejsce drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni z osobą chorą. Okres inkubacji jest znacznie dłuższy niż w większości innych infekcji układu oddechowego i wynosi 7-21 dni. Ponadto infekcja mykoplazmatyczna sprzyja zakażeniom innymi czynnikami chorobotwórczymi.

Objawy infekcji wywołanej przez Mycoplasma pneumoniae narastają stopniowo, mniej gwałtownie niż w infekcjach wirusowych.

Do początkowych objawów infekcji wywołanej przez Mycoplasma pneumoniae należą:

 • gorączka,
 • ból głowy,
 • ból gardła,
 • ból ucha w wyniku zapalenia błony bębenkowej.
 • Następnie choroba rozprzestrzenia się na dolne drogi oddechowe zajmując oskrzela, oskrzeliki oraz płuca, a towarzyszy jej silny kaszel z białą plwociną, czasem z domieszką krwi.

Do rzadszych objawów zakażenia poza układem oddechowym należą:

 • ostre zapalenie stawów,
 • objawy skórne takie jak rumień, pokrzywka, zmiany pęcherzowe,
 • zapalenie osierdzia oraz mięśnia sercowego,
 • niedokrwistość w wyniku rozpadu erytrocytów,
 • zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, neuropatie nerwów czaszkowych, poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego.

Mycoplasma pneumoniae powoduje w układzie oddechowym zmiany zapalne zbliżone do zmian wywołanych przez wirusy, jednak leczy się je odmiennie, ponieważ przy zakażeniu mykoplazmą stosuje się antybiotyki (tetracyklinę, doksycyklinę i antybiotyki makrolidowe).Z tego powodu szczególnie ważna jest skuteczna diagnostyka zakażeń powodowanych przez Mycoplasma pneumoniae.

Najskuteczniejszą metodą diagnostyczną w tym przypadku jest jest badanie molekularne techniką PCR polegające na wykrywania materiału genetycznego mykoplazmy.

———————————————————————–

Tested material: a nasopharyngal swab, throat swab or other material agreed with the laboratory

Mycoplasma pneumoniae, next to Chlamydia pneumoniae, is the most common cause of atypical pneumonia in children. Mycoplasma pneumoniae is transmitted by droplet infection or by direct contact with an infected person. The incubation period is much longer than most other respiratory infections, ranging from 7-21 days. In addition, mycoplasma infection promotes infection with other pathogens.

Symptoms of Mycoplasma pneumoniae infection develop gradually, less rapidly than in viral infections.

Initial symptoms of Mycoplasma pneumoniae infection include:

 • fever,
 • headache,
 • sore throat,
 • earache due to inflammation of the tympanic membrane.
 • Then the disease spreads to the lower respiratory tract, affecting the bronchi, bronchioles and lungs, and is accompanied by a strong cough with white sputum, sometimes with an addition of blood.

Less common non-respiratory symptoms include:

 • acute arthritis
 • skin symptoms such as erythema, hives, blisters
 • pericarditis and myocarditis
 • anemia due to disintegration of red blood cells
 • meningitis and encephalitis, cranial neuropathies, transverse myelitis.

Mycoplasma pneumoniae causes inflammatory changes in the respiratory system similar to those caused by viruses, but they are treated differently because antibiotics (tetracycline, doxycycline and macrolide antibiotics) are used for mycoplasma infection.

For this reason, effective diagnosis of infections caused by Mycoplasma pneumoniae is particularly important. The most effective diagnostic method in this case is a molecular test using the PCR technique, based on the detection of genetic material of the mycoplasma.