Dlaczego warto wykonać badanie na obecność krwi utajonej w kale (FOBT)?

Rak okrężnicy
Rak okrężnicy

FOBT to badanie, które pomaga wykryć raka jelita grubego na wczesnym etapie. Może też pokazać, czy w układzie pokarmowym występuje krwawienie z powodu innych chorób. Jeśli w kale znajdzie się krew, trzeba zrobić dodatkowe testy, żeby znaleźć przyczynę.

Cel wykonania FOBT


FOBT to badanie, które pozwala wykryć w kale niewidoczną gołym okiem krew. Krew ta może być objawem różnych chorób, w tym raka jelita grubego.

Może być stosowany do badań przesiewowych lub w procesie diagnostycznym.

Badania przesiewowe to badania wykonywane u osób które nie odczuwają żadnych objawów chorobowych. Badanie kału na obecność krwi utajonej istotnie pomaga w zapobieganiu i leczeniu raka jelita grubego, poprzez wykrywanie zmian przedrakowych oraz nowotworowych. Przekłada się to na zmniejszenie odsetka zachorowań i zgonów spowdowanych rakiem jelita grubego.

Badania diagnostyka to z kolei badania wykonywane u osób z objawami, aby znaleźć przyczynę choroby.

Inne zastosowania testu FOBT

Ponadto FOBT może pomóc w diagnozowaniu stanów takich jak niedokrwistość, krwawienie z przewodu pokarmowego lub nieswoiste zapalenie jelit (IBD).

Kiedy  należy wykonać badanie na obecność  krwi utajonej w kale?

 • Jeśli ukończyłeś/ ukończyłaś 50 rok życia, wykonuj badanie FOBT co roku.
 • Wcześniejsze rozpoczęcie badań wskazane jest u pacjentów, którzy mają większe prawdopodobieństwo zachorowania, tj.
 • u osób z historią choroby w rodzinie,
 • lub u osób ze stanami zapalnymi jelit.
 • Jeśli odczuwasz dolegliwości ze strony układu pokarmowego lub masz anemię bez rozpoznanej przyczyny.

Co może powodować obecność krwi utajonej w kale?

 • polipy
 • wrzody
 • zapalna choroba jelit, w tym zapalenie okrężnicy
 • hemoroidy
 • choroba uchyłkowa jelit.

Wynik fałszywie negatywny może wystąpić u pacjentów przyjmujących ponad 250 miligramów witaminy C dziennie. 

Jak należy przygotować się do testu FOBT?

 • Kobiety nie mogą pobierać próbek kału w trakcie menstruacji. Grozi to uzyskaniem wyniku fałszywie pozytywnego. Najlepiej zachować dodatkowy margines bezpieczeństwa, tzn. nie pobierać kału 3 dni przed i 3 dni po menstruacji.
 • Nie pobierać kału w okresie krwawienia hemoroidów. W takim przypadku wynik będzie z pewnością pozytywny.
 • Nie pobierać kału, gdy w moczu występuje krew, oraz przy występowaniu napięcia podczas defekacji.
 • Należy pamiętać, że alkohol, aspiryna i inne leki zażywane w nadmiarze, mogą wywołać podrażnienia układu pokarmowego i prowadzić tym samym do ukrytych krwawień.

Czy test FOBT będzie pozytywny, gdy zjem mięsny posiłek?

Nie. Dobrej jakości testy odróżniają krew ludzką od zwierzęcej, obecnej w spożywanych posiłkach.

Test FOBT wykrywa tylko krew ludzką.
Test FOBT wykrywa tylko krew ludzką.

Podobne wpisy