smutna dziewczyna

Czym są substancje psychoaktywne

Substancje psychoaktywne to substancje chemiczne lub mieszaniny substancji, które mają wpływ na funkcjonowanie mózgu i powodują zmiany w postrzeganiu, nastroju, świadomości lub zachowaniu. Substancje psychoaktywne mogą być legalne lub nielegalne, a ich działanie może być różne w zależności od rodzaju substancji, dawki, sposobu zażycia i indywidualnych czynników. Niektóre substancje psychoaktywne są używane w medycynie do celów leczniczych lub przeciwbólowych, np. opioidy

Do substancji psychoaktywnych zalicza się:

 – narkotyki, tzw. „klasyczne” narkotyki, np. amfetamina, metamfetamina, ekstazy (MDMA), opiaty (morfina, heroina), kokaina, marihuana (THC) i inne

– tzw. „dopalacze”, np. pochodne katynonu(np. mefedron, pentedron, flefedron), syntetyczne kanabinoidy(np. JWH-018, AM-2210, UR-144, AB-PINACA), pochodne fenyloetyloaminy(np. PMA, PMMA), pochodne piperazyny (np. BZP, TFMPP, mCPP), pochodne piperydyny (np. 2-DPMP), pochodne tryptaminy (np. DMT) i inne

leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy, np. benzodiazepiny, barbiturany, opioidy, neuroleptyki, antydepresanty i inne

substancje pochodzenia naturalnego –składniki roślin (np. atropina, skopolamina) lub grzybów (np. psylocyna, psylocybina) i inne

Powody przyjmowania substancji psychoaktywnych

 Niektóre z nich mają zastosowanie medyczne, np. jako leki przeciwbólowe, przeciwdepresyjne, uspokajające czy nasenne. Inne są używane w celach nieterapeutycznych, np. dla uzyskania odurzenia, uniknięcia objawów zespołu odstawiennego, rozrywki czy ułatwienia popełniania przestępstw seksualnych lub rabunkowych.

Z jakiego materiału wykrywa się substancje psychoaktywne?

Obecność substancji psychoaktywnych można stwierdzić w różnych próbkach biologicznych (np. moczu, krwi, surowicy, pocie, ślinie czy włosach). W medycznym laboratorium diagnostycznym poziom tych substancji oznacza się w pojedynczej porcji moczu.

Jak przygotować mocz do badania:

Mocz należy pobrać do jednorazowego pojemnika i szczelnie zamknąć. Pojemnik musi być oznakowany imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL pacjenta lub innymi danymi umożliwiającymi jego identyfikację. Pojemnik nie powinien być otwierany do czasu dostarczenia go do laboratorium. Materiał należy dostarczyć jak najszybciej.

Learn the ways to cure diabetes
Badanie moczu na obecność narkotyków

W przypadku dostarczenia moczu przez pacjenta/płatnika wymagana jest deklaracja o pochodzeniu udostępnionego materiału biologicznego.

Jeżeli materiał nie może być natychmiast dostarczony do laboratorium, można go przechować w temp. 4–8°C maksymalnie przez 48 h. Dłuższe przechowywanie wymaga zamrożenia w temperaturze –20°C.

Jeżeli pobranie moczu odbyło się bez nadzoru, należy to zaznaczyć na skierowaniu oraz wyniku badania.

Jak długo substancje psychoaktywne są możliwe do wykrycia w moczu?

Czas detekcji narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w płynach ustrojowych zależy od tego, jak szybko są one wchłaniane, przekształcane, rozprowadzane i usuwane z organizmu. Dla moczu czas ten jest dłuższy niż dla krwi i zależy także od tego, czy substancja była zażywana jednorazowo czy regularnie.

Czas detekcji może się wydłużać przy częstym zażywaniu lub przy chorobach narządów (np. nerek czy wątroby), a może się skracać po zastosowaniu leczenia.

Czas detekcji substancji psychoaktywnych w moczu:

Liczy się czas

Do 48h: amfetamina, metamfetamina, ekstazy (MDMA), kodeina

Do 72h: metadon, marihuana (THC), benzodiazepiny, morfina

Do 96h: hydromorfon, heroina, kokaina

Co oznacza wynik pozytywny testu na obecność substancji psychoaktywnych:

Wynik pozytywny może, ale nie musi być potwierdzeniem przyjęcia substancji psychoaktywnej , dlatego tak ważne jest poinformowanie lekarza o konieczności wykonywania badań potwierdzających, a interpretacja wyniku musi być skorelowana z wywiadem i stanem klinicznym pacjenta.

Czy wynik może być fałszywie pozytywny?

Tak. Wynik fałszywie pozytywny na obecność narkotyków może mieć różne przyczyny. Niektóre z nich to:

– Przyjmowanie niektórych leków psychiatrycznych, takich jak antydepresanty, neuroleptyki czy stabilizatory nastroju.

– Przyjmowanie niektórych leków przeciwdepresyjnych, takich jak sertralina (Zoloft), która może dawać fałszywy wynik na benzodiazepiny.

– Przyjmowanie niektórych leków nasennych, takich jak nitrazepam, który może dawać fałszywy wynik na barbiturany.

 – Składniki diety (np. tonik, produkty zawierające mak, kofeinę, guaranę)

Podobne wpisy