Amebiasis LifeCycle 19
cykl zyciowy ameb
Amebiasis LifeCycle 19

Cysty i trofozoity są wydalane z kałem. Zakażenie Entamoeba histolytica (i E.dispar) następuje poprzez spożycie dojrzałych cyst z zanieczyszczoną fekaliami żywnością lub wodą. Do zakażenia może również dojść podczas kontaktu seksualnego, w wyniku kontaktu z zanieczyszczoną cystami powierzchnią. W jelicie cienkim z cyst uwalniane są trofozoity , które migrują do jelita grubego. Trofozoity mogą pozostać ograniczone do światła jelita (A: infekcja nieinwazyjna), w kale bezobjawowych nosicieli obecne są cysty.

 Trofozoity mogą atakować błonę śluzową jelit (B: choroba jelit) lub naczynia krwionośne, docierając do miejsc pozajelitowych, takich jak wątroba, mózg i płuca (C: choroba pozajelitowa). Trofozoity namnażają się przez podział binarny (wzdłuż długiej osi) i wytwarzają cysty  . Zarówno cysty jak i trofozoity wydalane są z kałem.

żródło: CDC – DPDx – Amebiasis

Similar Posts