Hookworm Biology

Jaja wydalane są z kałem żywiciela ostatecznego .W sprzyjających warunkach (wilgoć, ciepło, cień), w ciągu 1-2 dni, z jaj wykluwają się larwy. Rosną w kale i / lub glebie , a po 5 do 10 dniach stają się zakaźne . W sprzyjających warunkach środowiskowych mogą przetrwać od 3 do 4 tygodni.

W kontakcie z ludzkim gospodarzem, zazwyczaj bosymi stopami, larwy przenikają przez skórę i są przenoszone przez naczynia krwionośne do serca, a następnie do płuc. Wnikają do pęcherzyków płucnych, wspinają się na drzewo oskrzelowe do gardła i są połykane . Larwy docierają do jelita cienkiego, gdzie dojrzewają do postaci dorosłych.

Dorosłe robaki żyją w świetle jelita cienkiego, zazwyczaj dystalnym jelicie czczym, gdzie przyczepiają się do ściany jelita powodując utratę krwi przez gospodarza . Większość dorosłych robaków jest eliminowana w ciągu 1 do 2 lat, ale sporadycznie zdarzają się osobniki kilkuletnie.


Niektóre larwy A. duodenale po wniknięciu w skórę gospodarza mogą przejść w stan uśpienia (w jelicie lub mięśniu). Ponadto zakażenie A. duodenale może prawdopodobnie wystąpić również drogą doustną i transsutkową.

Zakażenia A. ceylanicum i A. caninum mogą być również przenoszone przez spożycie zainfekowanego pokarmu. Uważa się, że eozynofilowe zapalenie jelit związane z A. caninum ma miejsce po doustnym spożyciu larw, a nie infekcji przezskórnej.

żródło: CDC – DPDx – Intestinal Hookworm

Podobne wpisy