Badanie ogólne nasienia + panel infekcji

665,00 

Promocja ograniczona czasowo!

W zakres badania ogólnego nasienia wchodzi m.in. ocena:

 • liczebności plemników (koncentracja)
 • ruchliwości
 • żywotności
 • morfologii plemników
 • koncentracji komórek okrągłych
 • aglutynacji

W zakres panelu infekcji wchodzi 7 bakterii oraz 6 wirusów, badanych metodą RT-PCR.

Opis

Badanie polecane szczególnie parom starającym się o dziecko.

Podstawowe badanie nasienia, ma na celu ogólną ocenę ejakulatu oraz jakości plemników. Interpretacja wyników służy do wstępnej oceny płodności mężczyzny i ukierunkowanie dalszej diagnostyki przyczyn jej zaburzeń. Prócz badania ogólnego wykonujemy panel infekcji obejmujący 7 gatunków bakterii oraz 6 gatunków wirusów (Urogenital 13)

W zakres badania ogólnego nasienia wchodzi m.in. ocena:

 • liczebności plemników (koncentracja)
 • ruchliwości
 • żywotności
 • morfologii plemników
 • koncentracji komórek okrągłych
 • aglutynacji

Wpływ infekcji na męską płodność:

Nie leczona infekcja bakteryjna lub wirusowa, w obrębie męskiego układu rozrodczego, może zaburzać spermatogenezę, czyli  proces powstawania i dojrzewania nasienia. W efekcie powstają plemniki, których zdolność do zapłodnienia komórki jajowej jest znacznie obniżona. Parametry nasienia, tj. koncentracja, ruchliwość, żywotność oraz morfologia ulegają pogorszeniu, wpływając bezpośrednio na męską płodność.

Badania jakości nasienia w Warszawie w oparciu o wytyczne WHO

Badanie plemników wykonywane jest zgodnie z aktualnymi wytycznymi i w oparciu o wartości referencyjne opracowane przez WHO w 2021 r. 

Zapraszamy do wykonania w naszym laboratorium badania jakości nasienia mieszkańców Warszawy Bemowa, Mokotowa, Pragi Południe i innych dzielnic, jak również wszystkie zainteresowane osoby spoza stolicy. 

Do wykonywanego przez Helisa w Warszawie badania nasienia należy się odpowiednio przygotować.

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA NASIENIA

Interpretacja wyniku badania nasienia.

———————————————————————–

The test is especially recommended for couples trying to conceive a child. 

The basic semen analysis, which we carry out in Warsaw, aims to assess the overall ejaculate and sperm quality. The interpretation of the results is used for the initial assessment of a man’s fertility and for directing further diagnostics of the causes of its disorders.  

The infection panel includes 7 bacteria and 6 viruses, tested by RT-PCR (Urogenital 13). 

The general semen analysis includes the assessment of:

 •  sperm count (concentration)
 •  mobility
 •  vitality
 •  sperm morphology
 •  concentration of round cells
 •  agglutination. 

Impact of infection on male fertility:

An untreated bacterial or viral infection within the male reproductive system may impair spermatogenesis, i.e. the process of sperm formation and maturation. As a result, sperm cells are formed, whose ability to fertilize the egg cell is significantly reduced. Semen parameters, i.e. concentration, motility, vitality and morphology deteriorate, directly affecting male fertility.

Semen quality tests in Warsaw based on WHO guidelines

Sperm analysis is performed in accordance with current guidelines and based on reference values ​​developed by WHO in 2021. We invite the residents of Warsaw, Bemowo, Mokotów, Praga Południe and other districts, as well as all interested people from outside the capital, to test the quality of semen in our laboratory.

 You should prepare properly for the semen analysis performed by Helisa in Warsaw.

PATIENT PREPARATION FOR SEMEN TEST

Interpretation of semen analysis results

Może spodoba się również…